Pelastusopiston kurssit

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Hakulomakkeelle

Hide details for EnsihoitoEnsihoito

      EH-palvelun hälytysajoneuvon kuljettaminen - Kouluttajakurssi (20064)

      Ensihoidon tilannejohtaminen (20063)

      Simulaatio-ohjaajan jatkokurssi (20066)

      Simulaatio-ohjaajan peruskurssi - Tavoitteista toteutukseen (20062)
Hide details for Johtaminen ja hallintoJohtaminen ja hallinto

      Pelastustoimen PRONTO-yhteyshenkilöiden seminaari (20395)

      Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (20039)

      Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (20067)

      Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (Alueellinen) (20043)
Hide details for Kansainvälinen koulutusKansainvälinen koulutus
Hide details for Basic TrainingBasic Training

          EU Concept Core Course XXV and XXVI (application period 10.10. - 4.12.2016.) (10203)
Hide details for Specialised Training and ExercisesSpecialised Training and Exercises

          European Union Comprehensive Crisis Management Course (EUCCM) (10208)

          Integrated Crisis Management (NORDEFCO) (10207)
Hide details for Onnettomuuksien ehkäisyOnnettomuuksien ehkäisy

      Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus (20053)

      Kemikaalivalvonnan peruskurssi (20054)

      Maatilojen palotarkastus (20049)

      Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen suunnittelu ja kunnossapito (20065)

      Palontutkinnan jatkokurssi (20007)

      Palontutkinnan peruskurssi (20008)

      Rakenteellinen paloturvallisuus (20004)

      Savunpoiston suunnittelu ja toteutus (20051)

      Toiminta paloteknisillä laitteistoilla (20056)

      Tuhotyörikosten tutkintakurssi (20050)

      Turvallisuuskouluttajan peruskurssi (20057)

      Valvonnan- ja palotarkastuksen peruskurssi (20001)

      Valvonta ja palotarkastus erityiskohteissa (20002)

      Väestönsuojan tarkastajan kurssi (20055)
Hide details for Pelastustoimen ulkopuolisille asiakkaille suunnattu koulutusPelastustoimen ulkopuolisille asiakkaille suunnattu koulutus

      Sairaalaturvallisuuden neuvottelupäivät (yhteistyökurssi Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen kanssa) (20071)
Hide details for Pelastustoiminnan johtaminenPelastustoiminnan johtaminen

      CBRNE -kurssi ensivasteen toimijoille (20074)

      Johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa (20028)

      Lentosammutustoiminnan johtamisen täydennyskurssi (20025)

      Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi (20024)
Hide details for PelastustoimintaPelastustoiminta

      Ammoniakkiturvallisuuskurssi (20073)

      ATV-maastoajoneuvojen (mönkijä) kuljettajakoulutus (20030)

      Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittely (20033)

      Hallipalot -kurssi (20021)

      Hengityssuojainten huoltajakurssi (20032)

      Korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (1,5 op) (20034)

      Korkealla työskentelyn kouluttajan jatkokurssi (20045)

      Pelastustoimen II-tason vesisukeltajan näyttökoe (20029)

      Puomitikkaan kuljettajakurssi (20020)

      Raskaan kaluston tieliikennepelastus -kurssi (20069)

      Sisäpalosimulaattorin kouluttajakurssi (20046)

      Täydentävät sammutusmenetelmät (20038)

      Vaarallisten aineiden peruskurssi (20027)

      Vesisukelluskurssi (11 op) (20022)
Hide details for VarautumiskoulutusVarautumiskoulutus
Hide details for Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutusPeruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Etelä-Savo) (30695)

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Kanta-Häme, Päijät-Häme) (30697)

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Lappi) (30694)

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Pirkanmaa) (30696)

          Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi (30058)

          Valmiusharjoitus (30044)

          Varautumisen peruskurssi (30504)

          Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (30532)

          Ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnittelukoulutus (30824)
Hide details for Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutusToimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Hide details for ELY-keskusten varautumiskoulutusELY-keskusten varautumiskoulutus

              ELY-keskusten tietoturvavastaavien varautumiskoulutus (30456)

              Maataloustuotannon turvaaminen –yhteistoiminta häiriötilanteessa (30451)
Hide details for Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Rautatiejärjestelmän valmiussuunnittelun kurssi (30278)

              Rautatiejärjestelmän varautumisen peruskurssi (30086)

              Tienpidon varautumiskoulutus (30243)
Hide details for Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen varautumiskoulutus (30812)

              Sivistystoimen varautumiskoulutus (30438)
Hide details for Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusSisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Pelastustoimen ajankohtaisseminaari (30771)

              Pelastustoimen varautumisseminaari (30055)
Hide details for Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Biologisten uhkatilanteiden havainnointi ja tartuntateiden katkaisu sekä suojautuminen (30618)

              Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan varautuminen (30807)

              Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden turvallisuuden hallinta (30082)

              Sosiaalipäivystys osana sosiaalihuollon varautumista ja viranomaisyhteistyötä (30766)