Pelastusopiston kurssit

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Hakulomakkeelle

Hide details for EnsihoitoEnsihoito

      EH-palvelun hälytysajoneuvon kuljettaminen - Kouluttajakurssi (20064)

      Ensihoidon tilannejohtaminen (20063)

      Simulaatio-ohjaajan jatkokurssi (20066)

      Simulaatio-ohjaajan peruskurssi - Tavoitteista toteutukseen (20062)
Hide details for Johtaminen ja hallintoJohtaminen ja hallinto

      Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (20039)

      Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (20043)

      Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (20067)
Hide details for Kansainvälinen koulutusKansainvälinen koulutus
Hide details for Civil ProtectionCivil Protection

          Pre-Deployment Training USAR Refresher + USAR Training of Trainers (10214)

          Rescue Techniques (10213)

          VP TAST Pre-Deployment Training (PDT) ICT Equipment Training (10215)
Hide details for Onnettomuuksien ehkäisyOnnettomuuksien ehkäisy

      Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus (20053)

      Maatilojen palotarkastus (20049)

      Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen suunnittelu ja kunnossapito (20065)

      Palontutkinnan jatkokurssi (20007)

      Palontutkinnan peruskurssi (20008)

      Rakenteellinen paloturvallisuus (20004)

      Savunpoiston suunnittelu ja toteutus (20051)

      Turvallisuuskouluttajan peruskurssi (20057)

      Valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi (20001)

      Valvonta ja palotarkastus erityiskohteissa (20002)

      Väestönsuojan tarkastajan kurssi (20055)
Hide details for Pelastustoiminnan johtaminenPelastustoiminnan johtaminen

      Johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa (20028)

      Lentosammutuspäällikkökurssi (20025)

      Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi (20024)

      Teemaseminaari - kesän 2018 maastopalot (20836)

      Tilannekeskuskoulutus pelastustoiminnan johtamisessa (20023)
Hide details for PelastustoimintaPelastustoiminta

      ATV-maastoajoneuvojen (mönkijä) kuljettajakoulutus (20030)

      CBRNE -kurssi ensivasteen toimijoille (20074)

      Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittely (20033)

      Hallipalot -kurssi (20021)

      Hengityssuojainten huoltajakurssi (20032)

      Korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (1,5 op) (20034)

      Korkealla työskentelyn kouluttajan jatkokurssi (20045)

      Puomitikkaan kuljettajakurssi (20020)

      Raskaan kaluston tieliikennepelastus -kurssi (20069)

      Täydentävät sammutusmenetelmät (20038)

      Täydentävät sammutusmenetelmät tutuksi päällystölle – sammutustekniikan osaamisen päivitys (20037)

      Vaarallisten aineiden peruskurssi (20027)

      Vesisukelluskurssi (11 op) (20022)

      +50-vuotiaat palomiehet (20068)
Hide details for VarautumiskoulutusVarautumiskoulutus
Hide details for Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutusPeruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Etelä-Karjala) (30694)

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Kymenlaakso) (30695)

          Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi (30058)

          Valmiusharjoitus (30044)

          Varautumisen peruskurssi (30504)

          Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (30532)
Hide details for Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutusToimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Hide details for ELY-keskusten varautumiskoulutusELY-keskusten varautumiskoulutus

              ELY-keskusten tietoturvavastaavien varautumiskoulutus (30456)
Hide details for Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Rautatietoimijoiden varautumisen peruskurssi (30086)

              Tienpidon varautumiskoulutus (30243)
Hide details for Muu toimialakohtainen ja valtakunnallinen varautumiskoulutusMuu toimialakohtainen ja valtakunnallinen varautumiskoulutus

              Päivittäistavarahuollon varautumiskoulutus kunnille (30501)
Hide details for Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Sivistystoimen varautumisen jatkokurssi (30450)
Hide details for Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusSisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Pelastustoimen ajankohtaispäivät (30771)

              Pelastustoimen varautumisseminaari (30055)

              Peto/VSS -koiranohjaajien peruskurssi PETO1 (P) (30199)
Hide details for Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Biologiset uhkatilanteet, niiden havainnointi ja tartuntateiden katkaisu (30618)

              Sosiaali- ja terveydenhuollon varautuminen ja päivystystoiminnat (30807)

              Sosiaalihuollon varautuminen ja viranomaisyhteistyö muuttuvissa rakenteissa (30766)

              Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautuminen (30454)