Pelastusopiston kurssit

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Hakulomakkeelle

Hide details for EnsihoitoEnsihoito

      EH-palvelun hälytysajoneuvon kuljettaminen - Kouluttajakurssi (20064)

      Ensihoidon tilannejohtaminen (20063)

      Simulaatio-ohjaajan peruskurssi - Tavoitteista toteutukseen (20062)
Hide details for Johtaminen ja hallintoJohtaminen ja hallinto

      Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (20039)
Hide details for Kansainvälinen koulutusKansainvälinen koulutus

      Asiantuntijakoulutus (10227)

      Barents Rescue 2019 -harjoitus (10226)

      DGR-kertauskoulutus (10218)

      EU Modules Field Exercise (ModFXLot4) (10217)

      Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi (10220)

      Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi (10234)

      Krisu2019k / TAST valmistava harjoitus, kylmäolosuhteet (10216)

      Leiri- ja logistiikkakoulutus I (10223)

      Leiri- ja logistiikkakoulutus II (10225)

      Pelastustoimen kansainvälisen toiminnan yhdyshenkilöiden työpaja (10228)

      Standard Operating Procedures (SOPs) Pilot Training (10219)

      Technical Experts Course (TEC) ja Technical Experts Course for Maritime Incidents (TEC MI) 2019-2020 (10232)

      Union Civil Protection Mechanism Introduction (CMI) kurssit 2019-2020 (10231)

      USAR kansallinen harjoitus I (10221)

      USAR kansallinen harjoitus II (10224)

      World Food Programme (WFP) Logistics Response Team Training (10222)
Hide details for Onnettomuuksien ehkäisyOnnettomuuksien ehkäisy

      Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus (20053)

      Kemikaalivalvonnan peruskurssi (20054)

      Maatilojen palotarkastus (20049)

      Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen suunnittelu ja kunnossapito (20065)

      Palontutkinnan jatkokurssi (20007)

      Palontutkinnan johtaminen pelastuslaitoksissa (20009)

      Palontutkinnan peruskurssi (Naantali) (20008)

      Rakenteellinen paloturvallisuus (20004)

      Savunpoiston suunnittelu ja toteutus (20051)

      Toiminta paloteknisillä laitteistoilla (20056)

      Tuhotyörikosten tutkintakurssi (20711)

      Turvallisuuskouluttajan peruskurssi (20057)

      Valvonnan ja palotarkastuksen peruskurssi (20001)

      Valvonta yritys- ja laitoskohteissa (20002)

      Väestönsuojan tarkastajan kurssi (20055)
Hide details for Pelastustoiminnan johtaminenPelastustoiminnan johtaminen

      Johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa (20028)

      Lento P3 kertauskurssi (Finavia) (20646)

      Lento P3 Perusteet ja johtaminen (Finavia) (20645)

      Lentosammutuspäällikkökurssi (20025)

      Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi (20024)

      Tilannekeskus pelastustoiminnan johtamisessa -koulutus (20023)

      Tilannekeskusseminaari (Vantaa) (20815)
Hide details for PelastustoimintaPelastustoiminta

      ATV-maastoajoneuvojen (mönkijä) kuljettajakoulutus (20030)

      Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittely (20033)

      Hallipalot -kurssi (20021)

      Hengityssuojainten huoltajakurssi (20032)

      Korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (1,5 op) (20034)

      Korkealla työskentelyn kouluttajan jatkokurssi (20045)

      Pelastushenkilöstön kertauskurssi (Finavia) (20570)

      Pelastushenkilöstön peruskurssi (Finavia) (20623)

      Pelastustoimen II-tason vesisukeltajan näyttökoe (20029)

      Puomitikkaan kuljettajakurssi (20020)

      Raskaan kaluston tieliikennepelastus -kurssi (20069)

      Sisäpalosimulaattorin kouluttajakurssi (20046)

      Täydentävät sammutusmenetelmät (20038)

      Täydentävät sammutusmenetelmät päällystölle (20042)

      Vesisukelluskurssi (11 op) (20022)

      +50-vuotiaat palomiehet (20068)
Hide details for SopimuspalokuntakoulutusSopimuspalokuntakoulutus

      Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus (20104)

      Sopimushenkilöstön vastaavien kouluttajien seminaari: Pelastustoiminnan peruskurssi (20106)

      Sopimushenkilöstön vastaavien kouluttajien seminaari: Pelastustoiminnan peruskurssi ja Savusukelluskurssi (20107)

      Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (20043)

      Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (20067)

      Sopimuspalokuntakoulutus, Sopimushenkilöstön Road Show (20108)
Hide details for VarautumiskoulutusVarautumiskoulutus
Hide details for Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutusPeruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

          Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Lappi) (30115)

          Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi (30058)

          Varautumisen peruskurssi (30504)

          Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (30532)
Hide details for Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutusToimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Hide details for ELY-keskusten varautumiskoulutusELY-keskusten varautumiskoulutus

              Alkutuotannon turvaaminen - yhteistoiminta häiriötilanteissa (30451)

              ELY-keskusten tietoturvavastaavien varautumiskoulutus (30456)
Hide details for Muu toimialakohtainen ja valtakunnallinen varautumiskoulutusMuu toimialakohtainen ja valtakunnallinen varautumiskoulutus

              Päivittäistavarahuollon varautuminen (30501)
Hide details for Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Sivistystoimen varautumiskoulutus (30438)
Hide details for Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusSisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen (30825)
Hide details for Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

              Biologisten uhkatilanteiden havainnointi ja tartuntateiden katkaisu sekä suojautuminen (30618)

              Varautuminen ja valmiussuunnittelu sosiaali-, terveyden- ja ympäristöterveydenhuollossa (30840)