20055 Väestönsuojan tarkastajan kurssi

Onnettomuuksien ehkäisy

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
21.01.2019 - 23.01.2019Kuopio .01.10.2018 - 02.01.2019
20.08.2019 - 22.08.2019Kuopio01.10.2018 - 29.07.2019

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia suorittaa ja valvoa väestönsuojien tarkastusta sekä kunnossapitoa.
Kurssilla opitaan tuntemaan eri ikäisten ja eri luokkaisten suojien järjestelmiä ja vaatimuksia.
  
Kohderyhmä:
Väestönsuojien tarkastuksia tekevät rakennuslupa- ja pelastusviranomaiset, yksityiset väestönsuojien 
tarkastajat sekä väestönsuojia suunnittelevat rakennussuunnittelijat.
Kurssi soveltuu hyvin valvontaa suorittaville pelastusviranomaisille sekä yksityissektorin toimijoille,
jotka voivat huoltaa ja tarkastaa väestönsuojia.
  
Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.
  
Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä.
  
Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja
    • tunnistaa väestönsuojan luokan ja siihen liittyvät erityispiirteet
    • osaa tehdä erilaisiin suojiin tiiveyskokeen sekä määräaikaistarkastuksen ja laatia siitä raportin
    • pystyy esittämään tarvittavia korjaustoimenpiteitä ylläpidon ja huollon tueksi
    • osaa perehdyttää kiinteistön suojanhoitajan perustehtävään

Kurssin sisältö:
    • yleistä varautumisesta 
    • väestönsuojien rakentamismääräykset, sekä uudet että vanhat
    • talosuojien rakenteet ja tekniikka 
    • väestönsuojien käyttö normaaliaikana 
    • tarkastusharjoitukset
Kurssilla käydään läpi eri luokkaisten väestönsuojien teknisiä vaatimuksia eri aikakausilta.
Suoritetaan suojiin tiiveyskokeita ja selvitetään tavanomaisia korjaus/huolto toimenpiteitä mahdollisten tiiveyspuutteiden korjaamiseksi.
  
Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 3 pv/ 24h
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)
  
Opetusmenetelmät:
Kurssi toteutetaan luentojen ja pieni muotoisten tehtävien sekä tarkastus- ja tiiveyskoeharjoitusten avulla.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle ympäristöä.
  
Kustannukset:
Kurssin hinta on 655,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja muun opetuksen lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen. 
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla. 
  
Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).
  
Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Kärkkäinen, ismo.karkkainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 463
  
Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492
  
Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

 

 

Liitteet:
184x270_Vaestonsuojan_tarkastajan_kurssi_2019.pdfTakaisin | Tulosta sivu