20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Johtaminen ja hallinto

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
25.01.2019 - 27.01.2019Vantaa01.10.2018 - 02.01.2019
16.02.2019 - 17.02.2019Vantaa
08.04.2019 - 12.04.2019Kuopio

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa. Hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Pelastusopistolle.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Uudenmaan Pelastusliiton kanssa. Ensimmäinen (25.-27.1.2019) ja toinen jakso (16.-17.2.2019) pidetään Vantaalla.  Kolmas jakso 8.-12.4.2019 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan
Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1370 €/henkilö. Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Yliopettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541
Opintosihteeri Airi Turtiainen, puh. 0295 45 3492

Liitteet:
HakulomakeSivutoimisenTeollisuuspalopäällikönPeruskurssille.dot
184x270_Sop.palokunnan_paall_2019.pdf

Käytä liitetiedostossa olevaa lomaketta ilmoittautumiseen.


Takaisin | Tulosta sivu