10232 Technical Experts Course (TEC) ja Technical Experts Course for Maritime Incidents (TEC MI) 2019-2020

Kansainvälinen koulutus

Hakuaika:

19.03.2019 - 02.04.2019

Hakuaikaa jatkettu!

Pelastusopisto hakee ehdokkaita EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman Technical Experts (TEC)  ja Technical
Experts for Maritime Incidents (TEC MI) -kursseille.
 
Tällä kertaa koko koulutussyklin (toukokuu 2019 - toukokuu 2020) kurssit tulevat haettaviksi samalla kertaa.
 
EU:n pelastuspalvelumekanismin koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien maiden yhteistoimintaa
katastrofien ja suuronnettomuuksien ehkäisemisessä, niihin varautumisessa ja vastaamisessa - kurssit on myös suunnattu
näiden tehtävien parissa työskenteleville ammattilaisille. EU:n pelastuspalvelumekanismin kurssit täydentävät kansallisesti
tarjottavaa koulutusta. 

Alla lyhyet kuvaukset kursseista - tutustu kurssien sisältöihin, kestoon ja kurssien kohderyhmiin myös EUCPM-koulutusohjelman 
kurssioppaassa: http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/Training%20brochure.pdf .
 
Kurssikielenä on englanti. Osassa kursseista osallistujien tulee myös suorittaa sähköinen itseopiskeluosio ennen kurssia.
 
Pelastusopisto nimeää osallistujat / ehdokkaat kursseille. Valinnoissa painotetaan hakijan motivaatiota ja perustelua hakeutua
kursseille, koulutustaustaa, käytettävyyttä operaatioihin sekä kursseilta saadun osaamisen hyödyntämistä myös kansallisella
tasolla.
 
Kurssin järjestäjä järjestää ja maksaa lennot lähimmältä kansainväliseltä lentokentältä kurssipaikalle sekä majoituksen ja
ylläpidon kurssin aikana. Kursseille valitut raportoivat osallistumisestaan Pelastusopistolle.
 

Technical Experts Course (TEC)
 
Kurssin tavoitteena on mm. tutustuttaa osallistujat EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Se on erityisesti teknisille asiantuntijoille
suunnattu johdantokurssi, jossa perehdytään kansainvälisissä operaatioissa toimimiseen ja teknisten asiantuntijoiden rooliin
operaatioiden eri vaiheissa.
 
TEC-kurssin kohderyhmänä ovat esimerkiksi ennaltaehkäisyn ja varautumisen asiantuntijat, merien saastumis- ja
vesihuoltoasiantuntijat, ympäristöasiantuntijat (esim. maanvyörymät, jätehuolto, patojen vakaus ym.), geologisten vaarojen tai
logistiikan asiantuntijat, hoitohenkilökunta, rakenneasiantuntijat ja ICT-asiantuntijat. Hakijat voivat työskennellä joko valtiollisten
toimijoiden, kuntien, yksityisten yritysten, tieteellisten yhteisöjen tai kansalaisjärjestöjen palveluksessa.

Suomella on maapaikka kursseille, jotka alkavat 8.6.2019 ja 28.9.2019.
 

Technical Experts Course for Maritime Incidents (TEC MI) 
 
Tämä kurssi antaa valmiudet EU:n pelastuspalvelumekanismin kansainvälisiin operaatioihin. Kurssilla asiantuntijat tutustuvat
katastrofien hallinnan periaatteisiin ja oikeudelliseen viitekehykseen. 
 
TEC MI-kurssi on suunnattu erityisesti merenkulun asiantuntijoille (eng. Maritime experts, Maritime administration officers, MRCC
 officers, SAR officers, Environmental, Civil protection officers). Hakijat voivat työskennellä joko valtiollisten toimijoiden, kuntien,
 yksityisten yritysten, tieteellisten yhteisöjen tai kansalaisjärjestöjen palveluksessa.
 
TEC MI-kurssille ei ole maapaikkoja, järjestäjä valitsee osallistujat kansallisten ehdotusten perusteella.
TEC MI-kurssi järjestetään 25.1.2020.

 
Hae mukaan TEC- ja TEC MI -kursseille viimeistään 2.4.2019 osoitteessa: 
https://link.webropolsurveys.com/S/36ABFBEA1DBF6B89Takaisin | Tulosta sivu