20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Johtaminen ja hallinto

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
26.01.2018 - 28.01.2018Mikkeli15.10.2017 - 02.01.2018
17.02.2018 - 18.02.2018Mikkeli
09.04.2018 - 13.04.2018Kuopio

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Ensimmäinen (26.-28.1.2018) ja toinen jakso (17.-18.2.2018) pidetään Mikkelissä.  Kolmas jakso 9.-13.4.2018 pidetään Kuopiossa. Kurssille voi hakeutua koko Suomen alueelta. Hakemukset toimitetaan Pelastusopistolle 2.1.2018 mennessä.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan
Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1160 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Yliopettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541
Opintosihteeri Airi Turtiainen, puh. 0295 45 3492

Liitteet:
HakulomakeSopimuspalokunnanPäällikkökurssille.dot
184x270_Sop.palokunnan_paall_2018_paiv.pdf

Käytä liitetiedostossa olevaa lomaketta ilmoittautumiseen.


Takaisin | Tulosta sivu