20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Johtaminen ja hallinto

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
01.09.2017 - 03.09.2017Kouvola01.01.2017 - 04.08.2017
28.10.2017 - 29.10.2017Kouvola
06.11.2017 - 10.11.2017Kuopio

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikön johtajakurssille sekä hyväksytysti suoritettu yksikönjohtajakurssi.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry:n kanssa. Ensimmäinen (1.-3.9.2017) ja toinen jakso (28.-29.10.2017) pidetään Kouvolassa.  Kolmas jakso 6.-10.11.2017 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan
Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1150 €/henkilö. Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Yliopettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541
Opintosihteeri Airi Turtiainen, puh. 0295 45 3492

Liitteet:
HAKULOMAKE_SIVUTOIMISEN_TEOLLISUUSPALOPÄÄLLIKÖN_PERUSKURSSILLE_JA_SOPIMUSPALOKUNNAN_PÄÄLLIKKÖKURSSILLE.docx

Käytä liitetiedostossa olevaa lomaketta ilmoittautumiseen.


Takaisin | Tulosta sivu