30504 Varautumisen peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
29.01.2019 - 30.01.2019Helsinki30.11.2018 - 09.01.2019
19.02.2019 - 20.02.2019Kuopio 30.11.2018 - 18.01.2019
19.03.2019 - 20.03.2019Rovaniemi 30.11.2018 - 20.02.2019
26.03.2019 - 27.03.2019Vaasa 30.11.2018 - 01.03.2019
07.05.2019 - 08.05.2019Turku 30.11.2018 - 05.04.2019
20.08.2019 - 21.08.2019Tampere 30.11.2018 - 05.06.2019

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen henkilöstö. Keskeisten julkisten palveluiden tuottajien edustajat.

Asiasisältö:
Perusteita kokonaisturvallisuudesta, yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, uhkamalleista, väestön suojaamisesta ja väestönsuojelusta, varautumisesta häiriötilanteiden hallintaan ja poikkeusolojen erityispiirteisiin sekä kriisijohtamisesta ja -viestinnästä.
Kurssi sisältää sekä luentoja että tapausharjoituksia.

Lisätietoja kurssista:
Peruskurssia täydentävät seuraavat kurssit:
- Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (2 pv)
- Kunnan kriisijohtaminen (1 pv)

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat maksuttomia Kuopiossa pidettävällä kurssilla. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.). Muualla kuin Pelastusopistolla pidettävillä kursseilla kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia, mutta lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.
Vanhempi opettaja Timo Väisänen, puh. 0295 453 454.Takaisin | Tulosta sivu