20024 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi

Pelastustoiminnan johtaminen

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
23.04.2018 - 27.04.2018Kuopio15.10.2017 - 03.04.2018

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten palomiehet ja ylipalomiehet

Kurssin tavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pelastustoimen muodostelmat sekä tietää pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet. Opiskelija tietää pelastusryhmän suorituskysyn yleisimpien onnnettomuustilanteiden pelastustehtävissä ja saa lisävalmiuksia pelastusryhmän johtamiseen eri onnettomuustyypeissä.

Esititetovaatimus:
Palomiehen/pelastajan tutkinto.

Kurssin sisältöalueita ovat: 
1. Pelastustoiminnan johtamisen perusteet/teoreettinen viitekehys
2. Pelastusryhmän ja -joukkueen johtaminen eri onnettomuustyypeissä, simulaatioharjoituksia
3. Pelastusryhmän johtamisen käytännön harjoituksia
4. Viestintä pelastustoiminnan johtamisessa
5. Pelastustaktiikka eri onnettomuustyypeissä
6. Rakenteellinen paloturvallisuus
7. PEKE - pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä

Opetusmenetelmät:
Luentoja, ryhmätehtäviä, käytännön harjoituksia

Kurssin vahvuus:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi muodostuu luennoista, simulaatioharjoituksista ja sovelletuista harjoituksista.

Kustannukset:
900 euroa/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 453 492
Vanhempi opettaja Mika Smura, puh. 0295 453 545  

  Takaisin | Tulosta sivu