20695 Kunnan kriisijohtamiskoulutus (Uusimaa)

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
- Viikot 11, 15, 16Keski-Uusimaa (kuntakohtaiset koulutukset)
- Viikot 12, 13Itä-Uusimaa (kuntakohtaiset koulutukset)
- Viikot 17, 19Länsi-Uusimaa (kuntakohtaiset koulutukset)

Kohderyhmä:
Kuntien johtoryhmien jäsenet, keskeiset asiantuntijat, viestintä- ja tilannehenkilöstö sekä yhteyshenkilöt ja asiantuntijat muista organisaatioista (pelastuslaitos, kuntayhtymät, järjestöt jne.).

Osallistujien vähimmäismäärä kuntakohtaisessa päivässä on kahdeksan henkilöä.

Asiasisältö ja toteutus:
Koulutus on yksipäiväinen. Sisältö on osittain räätälöitävissä kunnan tarpeita ja toivomuksia vastaavaksi. Pääpaino koulutustilaisuudessa on kunnan johtoryhmän/vast., keskeisten asiantuntijoiden ja näitä tukevan henkilöstön toiminnassa.

Toteutukseen on valittavissa seuraavia osakokonaisuuksia:
- luentopainotteinen teoriaosuus (kesto tarpeen mukaan 1-4 tuntia) ja
- pienimuotoinen case-harjoitus tai
- työpajatyöskentely.

Teoriaosuudessa annetaan luentomuotoisesti perusteita kuntien ja kuntayhtymien/vast. häiriötilanteiden aikaiseen johtamistoimintaan ja häiriötilanteiden edellyttämiin tilannekuvatoimintoihin sekä paikallistason eri toimijoiden väliseen toiminnan yhteensovittamiseen.

Työpajatyöskentelyssä ja case-harjoituksessa käydään läpi ja työstetään keskustelun ja ideoinnin pohjalta kunnan ja keskeisimpien yhteistyötahojen toimintamalleja ja johtamisen tukitoimenpiteitä (esim. tilannekuvan muodostaminen ja viestintä) häiriötilanteen hallinnan eri vaiheissa sekä pyritään kehittämään niitä edelleen.

Kurssi sisältää tarvittaessa myös ns. johtokeskustyöskentelyä.

Kustannukset:
Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista.

Lisätietoja kurssista:
Koulutus toteutetaan kuntien omissa tiloissa. Kuntakohtaisten päivien ajankohdat sovitaan erikseen.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 02954 53488.
Yliopettaja Jussi Korhonen, puh. 0295 453 482.Takaisin | Tulosta sivu