10226 Barents Rescue 2019 -harjoitus

Kansainvälinen koulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
22.09.2019 - 28.09.2019Kuopio / Kiiruna

Kohderyhmä:
Kansainvälisen pelastustoiminnan USAR-asiantuntijat

Valintaperusteet:
Kansainvälisen pelastustoiminnan rauniopelastustoiminnan (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluminen.

Esitietovaatimukset:
KVPEL-peruskurssi tai USAR-peruskurssi
USAR-osa-alueen erikoiskoulutus (PDT tai kouluttajakoulutus)
BSAFE online security awareness training

Kurssin kuvaus:
Kansainvälinen harjoitus Kiirunassa, Ruotsissa.

Barentsin alueen valtioilla (Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä) on sopimus pelastuspalveluavun antamisesta ja vastaanottamisesta
pohjoisilla alueilla. Barents Rescue -harjoituksen tavoitteena on Barentsin alueen toimintavalmiuden ja yhteistoiminnan
parantaminen tositilanteen varalle. Yhteistoimintaa harjoitellaan joka toinen vuosi, 2019 syksyllä Ruotsissa, Kiirunassa.

Kurssin tavoitteet:

  • Kouluttaa USAR-muodostelmaa ja sen jäseniä toimimaan Barents Rescue -toimintaympäristössä.
  • Kehittää kansallista yhteistoimintaa mm. kansainvälisen pelastustoiminnan resurssien (Finn Rescue Team, FRT) ja
    Barentsin alueen suomalaisten pelastuslaitosten välillä.
  • Testata pelastustoiminnan uutta järjestelmää (kansainvälisen pelastustoiminnan erityisresurssien hälyttäminen,
    lähettäminen, kohteeseen siirtyminen, toiminta, paluu ja raportointi).
  • Kehittää muodostelman kylmäosaamista.
  • Testata uusia varusteita kenttäolosuhteissa.
  • Vaihtaa parhaita käytäntöjä Barentsin alueen toimijoiden kanssa.

Opetusmenetelmät:
Kenttäharjoitus

Kustannukset:
Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujille maksetaan päiväraha ja matkat valtion matkustussäännön mukaisesti.

Lisätiedot:
Ensisijaisesti osoitteesta cp[at]pelastusopisto.fi (1.1.2019 alkaen)
tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, p. 0295453536

Ilmoittautuminen:
Avataan 5/2019Takaisin | Tulosta sivu