20043 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Johtaminen ja hallinto

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
31.08.2018 - 02.09.2018Nivala15.10.2017 - 31.07.2018
22.09.2018 - 23.09.2018Nivala
05.11.2018 - 09.11.2018Kuopio Pelastusopisto (3. jakso)

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Pohjois-Suomen toimipisteen kanssa. Ensimmäinen jakso (31.8.-2.9.2018) ja toinen jakso (22.-23.9.2018) pidetään Nivalassa. Kolmas jakso 5.-9.11.2018 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1160 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus aamiaisen kera (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 45 3492
Vanhempi opettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541

Liitteet:
HakulomakeSivutoimisenTeollisuuspalopäällikönPeruskurssille.dot
184x270_Sop.palokunnan_paall_2018_syksy.pdf

Käytä liitetiedostossa olevaa lomaketta ilmoittautumiseen.


Takaisin | Tulosta sivu