20024 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi

Pelastustoiminnan johtaminen

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
26.09.2016 - 30.09.2016Kuopio - 26.08.2016

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten palomiehet ja ylipalomiehet

Kurssin tavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pelastustoimen muodostelmat. Opiskelija osaa pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet. Opiskelija osaa johtaa pelastusryhmää osana suurempaa muodostelmaa sekä tietää pelastusjoukkueen johtamisen periaatteet ja pystyy toimimaan pelastustoiminnan tilannepaikan johtajana.

Esititetovaatimus:
Palomiehen/pelastajan tutkinto.

Kurssin sisältöalueita ovat: 
1. Pelastustoiminnan johtamisen perusteet/teoreettinen viitekehys
2. Pelastusryhmän ja -joukkueen johtaminen eri onnettomuustyypeissä, simulaatioharjoituksia
3. Pelastusryhmän johtamisen käytännön harjoituksia
4. Viestintä pelastustoiminnan johtamisessa
5. Pelastustaktiikka eri onnettomuustyypeissä
6. Rakenteellinen paloturvallisuus
7. PEKE - pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä

Opetusmenetelmät:
Luentoja, ryhmätehtäviä, käytännön harjoituksia

Kurssin vahvuus:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi muodostuu luennoista, simulaatioharjoituksista ja sovelletuista harjoituksista.

Kustannukset:
790 euroa/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, kurssisihteeri, puh. 0295 453 492
Vanhempi opettaja Mika Smura, puh. 0295 453 545  Takaisin | Tulosta sivu