30532 Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
19.03.2019 - 20.03.2019Kajaani 30.11.2018 - 21.02.2019
16.04.2019 - 17.04.2019Riihimäki 30.11.2018 - 22.03.2019
28.05.2019 - 29.05.2019Seinäjoki 30.11.2018 - 26.04.2019
14.08.2019 - 15.08.2019Joensuu30.11.2018 - 05.06.2019
24.09.2019 - 25.09.2019Jyväskylä 30.11.2018 - 23.08.2019

Kohderyhmä:
Kuntien ja kuntayhtymien (/vast.) johtavat viranhaltijat sekä muut keskeiset paikallishallinnon toimijat. Kurssi soveltuu myös valtion aluehallinnon ja pelastustoimen henkilöstölle.

Esitietosuositus:
Varautumisen peruskurssi

Asiasisältö:
Kurssi syventää ja täydentää varautumisen peruskurssin asiasisältöjä. Kurssin keskeisenä asiasisältönä on yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Yhteistoiminta- ja varautumiskysymyksiä tarkastellaan seuraavista näkökulmista: uhkien ja riskien arviointi, valmiussuunnittelu, poikkeusolojen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaan, toimijaverkostot.
Kurssi sisältää sekä luentoja että tapausharjoituksia.

Kustannukset:
Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488 ja
vanhempi opettaja Timo Väisänen, puh. 0295 453 454.



Takaisin | Tulosta sivu