20043 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Sopimuspalokuntakoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
30.08.2019 - 01.09.2019Vantaa01.10.2018 - 05.08.2019
21.09.2019 - 22.09.2019Vantaa
04.11.2019 - 08.11.2019Kuopio Pelastusopisto (3. jakso)

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa. Hakemukset lähetetään Pelastusopistolle.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Uudenmaan Pelastusliiton kanssa. Ensimmäinen jakso (30.8.-1.9.2019)  ja toinen jakso (21.-22.9.2019) pidetään Vantaalla. Kolmas jakso 4.-8.11.2019 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1370 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 45 3492
Vanhempi opettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541

Liitteet:
HakulomakeSivutoimisenTeollisuuspalopäällikönPeruskurssille.dot
184x270_Sop.palokunnan_paallikkokurssi_2019_.pdf

Käytä liitetiedostossa olevaa lomaketta ilmoittautumiseen.


Takaisin | Tulosta sivu