30058 Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
23.01.2018 - 25.01.2018Kuopio (1. lähiopetusjakso) 14.11.2017 - 15.12.2017
22.05.2018 - 24.05.2018Kuopio (2. lähiopetusjakso)
14.08.2018 - 16.08.2018Helsinki (1. lähiopetusjakso) 29.03.2018 - 01.06.2018
06.11.2018 - 08.11.2018Helsinki (2. lähiopetusjakso)

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu kunnan valmiussuunnittelusta vastaaville viranhaltijoille ja kuntien valmiussuunittelun tukemisesta vastaaville aluellisen pelastustoimen henkilöille.
Kurssi soveltuu myös varautumisen ja valmiussuunnittelun tietoja laajasti työssään tarvitseville viran- ja toimenhaltijoille.

Asiasisältö:
Kurssin sisältöalueita ovat valmiussuunnittelun yleiset perusteet, valmiussuunnitelman rakenne, uhkien arviointi, valmiussuunnitteluun ja häiriötilanteen hallintaan liittyvät yhteistoimintajärjestelyt, huoltovarmuusjärjestelyt, poikkeusolojen varautumisen erityispiirteet ja häiriötilanneviestinnän perusteet.

Valintaperusteet:
Osallistujat valitaan hakijoiden työhön kuuluvia valmiussuunnittelutehtäviä painottaen.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kahtena lähiopetusjaksona ja niiden välillä toteutettavana valmiussuunnitelman kehittämistyönä.

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat maksuttomia Kuopiossa pidettävällä kurssilla. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.). Helsingissä pidettävällä kurssilla kurssi ja kurssimateriaaii ovat maksuttomia, mutta lähettävät tahot vastaavat osallistujien kaikista muista kustannuksista (matkat, majoitus, ruokailut, päivärahat ym.)

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.
Vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 0295 453 481. 
Vanhempi opettaja Timo Väisänen, puh. 0295 453 454.Takaisin | Tulosta sivu