30082 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden turvallisuuden hallinta

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
14.03.2017 - 15.03.2017Helsinki - 03.03.2017

Kohderyhmä:
Kurssi on valtakunnallinen ja se on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuussuunnitteluun ja päivittäiseen turvallisuuden toteuttamiseen.

Asiasisältö:
Kurssilla käydään läpi STM:n vuonna 2011 julkaisemaa riskienhallinta-ja turvallisuussuunnitteluopasta (Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille. STM:n julkaisuja 2011:15).
Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia toimintayksikön turvallisuussuunnitelman laadintaan.

Kustannukset:
Kurssi on maksuton.Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
Suunnittelija Marika Sironen, STM, puh. 02951 63149.
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488. 
Vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 0295 453 481.

 Takaisin | Tulosta sivu