20029 Pelastustoimen II-tason vesisukeltajan näyttökoe

Pelastustoiminta

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
12.02.2019 - 13.02.2019Kuopio - 22.01.2019

Kohderyhmä:
Alueellisen pelastustoimen II-tason vesisukeltajiksi pyrkivien näyttökoetilaisuus. (Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisu, Pelastusukellusohje 48/2007 mukaisesti).

Esitietovaatimus:
Peruskoulutusvaatimuksena vesisukeltamisen osalta on vähintään urheisukelluskoulutus CMAS P2-taso (tai vastaava) tai Puolustusvoimien sukeltajakoulutus tai Kevytsukeltaja tutkinto. Hakijan tulee hallita sukeltaminen kuivapuvulla.

Näyttöön osallistuvan terveydentila ja toimintakyky on oltava pelastusukellusohjeen 48/2007 mukainen ja uimataito 200 m alle 5 min:ssa. Fyysisestä toimintakyvystä ja uimataidosta on esitettävä todistus ennen näyttöön osallistumista. Kokelaalla tulee olla voimassaoleva lääkärintodistus vesisukelluskelpoisuudesta.

Asiasisältö:
Näyttökokeen tarkoituksena on varmistaa, että henkilöllä on riittävät tiedot ja taidot, jotta hän kykenee toimimaan turvallisesti pelastustoimen hälytystehtävissä vesisukeltajana.

Valintaperusteet:
Näyttökokeeseen tulevalla sukeltajakokelaalla on riittävä peruskoulutus (48/2007 liite 4) ja että hän on tehnyt urallaan vähintään 50 sukelluskertaa. Sukelluksista tulee olla merkintä sukelluspäiväkirjassa ja päiväkirja on esitettävä ennen näyttöön osallistumista.

Kustannukset:
700 euroa / henkilö
Kurssimaksu sisältää kokeiden vastaanoton sekä lounaan kurssipäivinä. Mikäli testattava osallistuu vain yhteen päivään,
on hinta 350 euroa sisältäen testauksen ja yhden lounaan. Vesisukellusvarusteiden vuokra on 50 euroa.Hyväksytystä näyttökokeesta annetaan kokelaalle todistus, jonka allekirjoittaa Pelastusopisto

Majoitusta tarvitsevat voivat varata  opiston kurssihotellista majoituksen opintosihteeri Airi Turtiaiselta, 
puh. 0295 453 492. Majoitusvuorokausi aamiaisen kera maksaa 63,80 euroa.


Lisätiedot:

Pelastusopisto, opintosihteeri puh. 0295 45 3492
Opettaja Sami Soininen, puh. 0295 45 3521 (näyttöjen tarkempi sisältö).


HUOM!              
Liitetiedostona on seikkaperäinen kuvaus kurssin sisällöstä ja toteutustavasta. Tutustu siihen 
huolellisesti. Tiedostosta selviää myös edellytykset kurssille osallistumisesta

Liitteet:
PelastustoimenIItasonvesisukeltajannäyttökoe.pdfTakaisin | Tulosta sivu