30044 Valmiusharjoitus

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
28.11.2018 - 29.11.2018EKA18 (Etelä-Karjala, ESAVI)

Kohderyhmä:
Aluehallintovirasto, muut aluehallinnon viranomaiset sekä kuntien, kuntayhtymien/vast. johto- ja erityishenkilöstö sekä paikallishallinnon viranomaiset, jotka kunkin harjoituksen suunnittelun yhteydessä määritellään erikseen. Aluehallintovirastot johtavat harjoituksen ja kutsuvat alueen toimijat ensimmäiseen suunnittelukokoukseen.

Asiasisältö:
Paikallistason ja aluehallinnon viranomaisten välisen yhteistoiminnan harjoittelu normaaliolojen häiriötilanteissa ja/tai poikkeusoloissa sekä valmiussuunnitelmien testaus ja kehittäminen. Harjoitusten teemat ja toteutustapa päätetään vuosittain.

Kustannukset:
Kurssi on maksuton.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.
Vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 0295 453 481.Takaisin | Tulosta sivu