20107 Sopimushenkilöstön vastaavien kouluttajien seminaari: Pelastustoiminnan peruskurssi ja Savusukelluskurssi

Sopimuspalokuntakoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
05.11.2019 - 07.11.2019Vantaa20.09.2019 - 13.10.2019

Sopimushenkilöstön vastaavien kouluttajien seminaari 5. - 7.11.2019:
Pelastustoiminnan peruskurssi ja Savusukelluskurssi

Aika ja paikka
5. - 7.11.2019
Original Sokos Hotel Vantaa (Tikkurila)

Kohderyhmä
Erityisesti ne henkilöt, jotka toimivat jatkossa Pelastustoiminnan peruskurssin ja Savusukelluskurssin vastaavina
kouluttajina. Seminaariin osallistuminen ei edellytä suoritettua vastaavan kouluttajan koulutusta; myös kursseilla
toimivat kouluttajat ovat tervetulleita. Huomioitavaa on kuitenkin se, että seminaarin jälkeen pitkän lisenssin
(siirtymäaika + kolme vuotta), saavat vain vastaavan kouluttajan koulutuksen suorittaneet. Seminaariin osallistuminen
on pakollista, mikäli aikoo jatkossa toimia vastaavana kouluttajana em. sopimushenkilöstön kursseilla.

Seminaarin sisältö

 • oppimistavoite
 • oppimistapahtuman suunnittelu ja toteutus
 • oppimiskeskustelu
 • Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • Moodle-oppimisympäristö
 • Pelastustoiminnan peruskurssin sisältö, oppitunnit ja harjoitukset
 • Savusukelluskurssin verkko-oppimisympäristö ja opetusmateriaalit
 • kurssin ohjaaminen

Seminaarin opetustavoitteet
Antaa valmiudet toimia vastaavana kouluttajana
Pelastustoiminnan peruskurssilla ja Savusukelluskurssilla.

Pedagoginen osuus

 • kuinka oppimistavoite asetetaan
 • kuinka oppimistapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan
 • miten voin hyödyntää oppimiskeskustelua

 Asiasisällön osuus

 • Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän esittely
 • toimiminen Moodle-oppimisympäristössä
 • kurssien sisältö, oppitunnit ja harjoitukset
 • mitä osaamista kurssien ohjaaminen edellyttää

Seminaarin osaamistavoitteet
Seminaarin jälkeen osallistuja osaa:

 • asettaa oppimistavoitteen
 • suunnitella ja toteuttaa oppimistapahtuman
 • kertoa oppimiskeskustelun rakenteen ja sen periaatteet
 • kertoa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän yleisellä tasolla

 • käyttää Moodle - oppimisympäristöä kursseilla kouluttajan
  roolissa
 • opettaa kurssien sisällöt, oppitunnit ja harjoitukset
  hyödyntäen Moodle - oppimisympäristöä
 • kertoa, mitä osaamista kurssien ohjaaminen vaatii

Seminaariin osallistumisesta annetaan todistus, jonka sisältö
 ja voimassaolo määrittyvät osallistujan taustan mukaan
(kts. ilmoittautumislomake).

Seminaarin opetusmenetelmät
Luennot, keskustelut ja seminaariin liittyvät tehtävät. Ei Skype -osallistumismahdollisuutta.
Oma tietokone on välttämätön, jotta voit kirjautua Moodle - oppimisympäristöön.

Kustannukset
98 € / osallistuja (alv:ton koulutuspalvelu). Hinta sisältää seminaarin, materiaalin
ja ohjelmaan merkityt kahvit sekä lounaat. Majoitus ei sisälly hintaan.
Hotelliin on tehty ennakoiva kiintiövaraus, ilmoitathan siis majoitustarpeesi
ilmottautumislomakkeella. Majoittumisen hinta 2 hh 159,00 €, 1 hh 139,00 €.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu Webropolin kautta:
Vastaavien kouluttajien seminaari 5.-7.11.2019: Pelastustoiminnan peruskurssi ja savusukelluskurssi

Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 13.10.2019.

Peruutukset voi tehdä veloituksetta ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen tehtävistä peruutuksista osallistujilta veloitetaan
hotellin peruutusehtojen mukaiset kulut. Peruutusilmoitus opintosihteerille
kirjallisesti (=sähköpostilla).

Lisätiedot
Suunnittelija, kurssinjohtaja Kirmo Savolainen, kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 471
Opintosihteeri Sonja Lyytinen, sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 468

Ohjelma
Tiistai 5.11. (Seminaarin avaus ja Pelastustoiminnan peruskurssi)

10.00 - 10.30       Ilmoittautuminen ja kahvit,
                            Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
10.30 - 12.00       Pelastustoiminnan peruskurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa
12.00 - 13.00       lounas
13.00 - 14.30       Pelastustoiminnan peruskurssin sisältö ja toiminta kurssilla 
14.30 - 15.00       kahvi
15.00 - 16.00       Pelastustoiminnan peruskurssin sisältö ja toiminta kurssilla 
16.00 - 16.30       Päivän yhteenveto ja todistusten jako
18.30 - 21.30       sauna

Keskiviikko 6.11. (Sopimushenkilöstökurssien pedagogiikka. 
Huom! osallistuminen tämän päivän osuuteen on vapaaehtoista
vastaavan kouluttajan koulutuksen suorittaneille)

  8.30 -  9.30         Uusien osallistujien ilmoittautuminen ja kahvit,
                             päivän avaus ja oppimistavoitteiden asettaminen
  9.30 - 12.00        Skenaarion suunnittelu ja toteutus
12.00 - 13.00        lounas
13.00 - 14.30        Oppimiskeskustelu
14.30 - 15.00        kahvi
15.00 - 15.30        Päivän yhteenveto ja todistusten jako
18.30 - 21.30        sauna

Torstai 7.11. (Savusukelluskurssi)

  8.30 -  10.45      Uusien osallistujien ilmoittautuminen ja kahvit,
                            vastaavana kouluttajana toimiminen Savusukelluskurssilla
10.45 - 11.30       Savusukelluskurssin verkko-oppimisympäristö Moodlessa
11.30 - 12.30       lounas
12.30 - 14.15       Savusukelluskurssin opetusmateriaali
14.15 - 14.45       kahvi
14.45 - 16.00       Savusukelluskurssin opetusmateriaali
16.00 - 16.30       Päivän yhteenveto ja todistusten jakoTakaisin | Tulosta sivu