20008 Palontutkinnan peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
04.04.2018 - 05.04.2018Tampere15.10.2017 - 14.03.2018
18.09.2018 - 19.09.2018Oulu15.10.2017 - 24.08.2018

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten henkilöt, jotka ovat tekemisissä palontutkinnan kanssa normaaleissa työtehtävissä ja erityisesti he, joiden tehtäviin kuuluu tulipalon syttymissyyn arviointi. Kurssi soveltuu peruskoulutuksena myös poliisin ja vakuutusalan henkilöstölle.

Nämä peruskurssit järjestetään jatkossa alueellisesti kumppanuusverkoston palontutkintatyöryhmän kanssa sovituilla alueilla.

Asiasisältö: 
Palontutkinnan perusteet
Pelastuslain vastuut, velvoitteet ja oikeudet palontutkinnassa
Pelastusviranomaisen rooli palontutkijana
Palontutkinnan eri tasot
PRONTO-selosteet (rakennus- ja palontutkintaseloste)

345 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Majoitus:
Tampereella toteutettavalle kurssin osallistujille on varattu majoituskiintiö hotelli Scandic Tampere Citystä.
Liitetiedostona olevasta hotellin ohjeesta löydät hinnat sekä ohjeet majoituksen varaamiseksi.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 453 492
Vanhempi opettaja Raila Viljamaa, puh. 0295 453 457

Liitteet:
184x270_Palontutkinnan_pk_2018.pdf
MAJOITUS_TAMPEREELLA.pdfTakaisin | Tulosta sivu