30501 Päivittäistavarahuollon varautumiskoulutus kunnille

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Muu toimialakohtainen ja valtakunnallinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
20.02.2018 - 20.02.2018Kuopio14.11.2017 - 19.01.2018
20.03.2018 - 20.03.2018Oulu14.11.2017 - 16.02.2018
21.03.2018 - 21.03.2018Rovaniemi14.11.2017 - 16.02.2018
10.04.2018 - 10.04.2018Turku14.11.2017 - 30.03.2018
11.04.2018 - 11.04.2018Tampere14.11.2017 - 30.03.2018
08.05.2018 - 08.05.2018Helsinki14.11.2017 - 06.04.2018

Kohderyhmä:
Kurssi on valtakunnallinen ja se on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat kuntien ruokapalveluista vastaavina henkilöinä, kuntien suurkeittiöiden johto- tai esimietehtävissä tai vastaavissa tehtävissä kuntien ostopalveluna järjestämissä suurkeittiöissä. Kurssi järjestetään yhtenevällä ohjelmalla eri puolilla Suomea.

Asiasisältö:
Kurssilla käydään läpi Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2017 julkaisemaa kuntien päivittäistavarahuollon varautumisopasta ja sen soveltamista kuntien ruokapalveluihin. Opas on liitteineen saatavilla internetistä suomeksi www.huoltovarmuuskeskus.fi/julkaisut/ ja ruotsiksi www.huoltovarmuuskeskus.fi/dagligvaruforsorjningens-guide-kan-nu-aven-fas-pa-svenska/.

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä varautumisen periaatteista ja tukea kuntia ruokapalveluiden jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä. Kurssin alustajiin kuuluu Pelastusopiston kouluttajien lisäksi pelastuslaitosten, aluehallintoviraston eri alueiden, alueilla toimivien Food Service -tukkukauppayritysten sekä Huoltovarmuusorganisaation edustajia.

Kustannukset:
Seminaari on maksuton. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
Lauri Kulonen, Päivittäistavarakauppa ry, p. 040 419 9309

Pelastusopisto Vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486Takaisin | Tulosta sivu