20043 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (Alueellinen)

Johtaminen ja hallinto

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
03.02.2017 - 05.02.2017Tampere01.01.2017 - 02.01.2017
18.02.2017 - 19.02.2017Pori
03.04.2017 - 07.04.2017Kuopio Pelastusopisto (3. jakso)

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.
Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Hämeen Pelastusliitto ry:n ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n kanssa. Ensimmäinen jakso (3.-5.2.2017) pidetään Tampereella ja toinen jakso (18.-19.2.2017) pidetään Porissa. Kolmas jakso 3.-7.4.2017 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1150 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 45 3492
Vanhempi opettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541

Liitteet:
HakulomakeSivutoimisenTeollisuuspalopäällikönPeruskurssille.dot
Sop.palokunnan_paall_2017.pdf

Käytä liitetiedostossa olevaa lomaketta ilmoittautumiseen.


Takaisin | Tulosta sivu