20024 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi

Pelastustoiminnan johtaminen

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
25.03.2019 - 29.03.2019Kuopio01.10.2018 - 25.02.2019

Kurssin tarkoitus: 
Kurssi kehittää opiskelijoiden pelastustoiminnan johtamisen osaamista ja antaa valmiuksia
toimia pelastusryhmän johtajana erilaisissa onnettomuustilanteissa.
 
Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten palomiehet ja ylipalomiehet.
 
Osaamisvaatimukset:
Palomiehen/pelastajan tutkinto.
 
Kurssin tavoitteet 
Kurssin käytyään osallistuja osaa:
    • pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet
    • johtaa pelastusryhmää itsenäisenä muodostelmana sekä osana suurempaa muodostelmaa.
 
Kurssin sisältö Kurssin sisältöalueita ovat:
    • pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet
    • Pelastustoiminnan johtamisen perusteet/teoreettinen viitekehys
    • Pelastusryhmän ja -joukkueen johtaminen eri onnettomuustyypeissä, simulaatioharjoituksia
    • Pelastusryhmän johtamisen käytännön harjoituksia
    • Viestintä pelastustoiminnan johtamisessa
    • Pelastustaktiikka eri onnettomuustyypeissä
    • Rakenteellinen paloturvallisuus
    • PEKE - pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä
 
Tarkempi kuvaus kurssiohjelmassa (liite).
 
Kurssin laajuus 1,5 op
    • ennakkotehtävä 7 tuntia
    • lähiopetus 34 tuntia
 
Opetusmenetelmät:
Luentoja, ryhmätehtäviä, käytännön harjoituksia.
 
Koulutuksen resurssit  Pelastusopisto vastaa seuraavista resursseista:
    • pelastustoiminnan johtamisen simulaatiot; pienoismallit, firestudio, XVR
    • Harjoitusalue
 
Kustannukset:
Kurssin hinta on 950,00€ (alviton koulutuspalvelu) / osallistuja.
Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.
 
Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).
 
Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja Mika Smura, mika.smura@pelastuspopisto.fi tai 0295 453 545
 
Ilmoittautumiseen ja majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 492
 
Ilmoittauminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.
 
Kurssille valitaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
 

Liitteet:
Ohjelma_palomiehet_ja_ylipalomiehet.pdf



Takaisin | Tulosta sivu