20081 Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen peruskurssi

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
27.10.2016 - 28.10.2016Helsinki - 30.09.2016

Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu sairaanhoitopiireissä, sairaaloissa sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa ja vapaaehtoisjärjestöissä toimiville henkilöille, jotka osallistuvat organisaatioissaan varautumis- ja valmiussuunnitteluun.

Asiasisältö:
Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirit ovat velvollisia laatimaan yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisen valmiussuunnitelman. Kurssilla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua ja toimintaa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kustannukset:
Kurssi sekä kurssimateriaali  ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
Suunnittelija Marika Sironen, STM, puh. 0295 163 149.
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.
Vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 0295 453 481.Takaisin | Tulosta sivu