20543 Suojelutoimet säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
19.04.2016 - 19.04.2016Helsinki - 18.03.2016

Kohderyhmä:
Ympäristöterveys- ja ympäristönsuojeluviranomaiset eri hallinnon tasoilta.

Asiasisältö:
Ohjeet suojelutoimista säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheissa (ohjeet VAL 1 ja VAL 2) kattavat erilaiset säteilyvaaraa aiheuttavat tilanteet kuten ydinlaitosonnettomuus ja säteilylähteiden lainvastainen käyttö. Ohjeissa käsitellään väestön ja työntekijöiden suojelua koskevien ohjeiden lisäksi myös tilanteen edellyttämiä palauttamistoimia kuten radioaktiivisten aineiden poisto saastuneilta alueilta. Ohjeisiin on sisällytetty myös yksityistä sektoria koskevaa ohjeistusta.

Kustannukset:
Kurssi on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488
Yliopettaja Pertti Tolonen, puh. 0295  453 487
STUK, ylitarkastaja Aleksi Mattila puh. 09 759 88437.Takaisin | Tulosta sivu