20042 Täydentävät sammutusmenetelmät päällystölle

Pelastustoiminta

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
13.08.2019 - 14.08.2019HUOM! Kurssi peruttu. - 14.06.2019

Kurssin tarkoitus:
Perehdyttää kurssilaiset täydentäviin sammutusmenetelmiin sekä uusiin nykyaikaisiin käsisammuttimiin. Kurssilta saa materiaalia, jota voi hyödyntää työpaikkakoulutuksessa sekä myös turvallisuusviestinnässä.


Kohderyhmä: 
Pelastuslaitosten, teollisuuslaitosten operatiivinen päällystö, paloinsinöörit, palotarkastajat. 
 
Täydentävistä sammutusmenetelmistä on kurssitarjonnassa myös kolmen päivän kurssi, jossa harjoitellaan perusteellisemmin sammutustekniikoita eri simulaattoreissa.
 

Esitietovaatimukset: 
Tiedot huoneistopalon kehittymisestä sekä huoneistopalon sammutustekniikoista. Savusukelluskelpoisuutta ei vaadita, mutta on kyettävä käyttämään suojavarusteita ja paineilmalaitetta. Tarvittaessa on perehdytys kurssin alussa paineilmalaitteen käyttöön.
 
 
Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja 
 
Ymmärtää: 
  • täydentävien sammutusmenetelmien merkityksen toiminnan tehokkuuden kannalta
  • miten eri selvitysmallit sammutustehtävissä tukevat tehokasta sammutustoimintaa
  • nykyaikaisten käsisammuttimien ja muiden alkusammutusvälineiden tehokkuus ja käyttömahdollisuudet
  • mihin eri letkukelalaitteiden sammutusteho perustuu
  • työturvallisuuden tärkeyden sammutusmenetelmiä käytettäessä 
Osaa:
  • valita oikean käsisammuttimen ja käyttää sitä huoneistopalossa
  • käyttää heittosammuttimia
  • neuvoa ja valistaa oikeiden alkusammuttimien valinnassa
Kurssin sisältö: 
Perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää laajoissa kohteissa, joissa selvitysmatkat ovat pitkiä (mm. sairaalat, kauppakeskukset). Uudet menetelmät voivat tuoda parannuksia kaupunkikohteiden palontorjuntaan, kun varsinainen palokohde saavutetaan nykyistä nopeammin. Haja-asutusalueilla ensimmäinen kohteeseen saapuva yksikkö voi olla yksikkö, jossa ei ole välineistöä eikä miehistöä perinteisten letkuselvitysten tekoon. Kiinteistön oikeilla alkusammutusvälineillä ja henkilökunnan osaamisella on suuri merkitys palon alkuvaiheessa ja huomioitavaa on, että myös pelastuslaitos voi käyttää kiinteistöön sijoitettuja alkusammutusvälineitä.  Näitä asioita käydään kurssilla läpi ja demonstroidaan täydentäviä sammutusmenetelmiä käytännössä harjoitusalueella eri palosimulaattoreissa.
 
Opetusmenetelmät:
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot harjoitusalueella
 
Kustannukset:
Kurssin hinta on 758,00€ / osallistuja (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). 

Hinta sisältää opetuksen, oppimateriaalin, tilat, harjoitusalueen harjoituskohteet, harjoituksissa tarvittavan kaluston sekä ohjelmaan merkityt lounaat ja kahvit.
 
Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).
 
Lisätiedot:
Kurssinjohtaja Ismo Huttu, ismo.huttu@pelastusopisto.fi
airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492 (opintotoimisto)Takaisin | Tulosta sivu