20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus

Sopimuspalokuntakoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
22.08.2019 - 26.09.2019Kuopio / PERUTTU - 08.08.2019
24.09.2019 - 01.11.2019Vantaa - 12.09.2019
28.10.2019 - 09.12.2019Kuopio - 14.10.2019

Teemana Pelastustoiminnan peruskurssi

Valinnasta ilmoitetaan:   14.8.2019 mennessä (ensimmäinen kurssi)
                                       17.9.2019 mennessä (toinen kurssi)
                                       18.10.2019 mennessä (kolmas kurssi)
                                       Valinnasta ilmoitetaan s-postilla.

 

Aikataulut                       1. kurssi: Etäopetuspäivät 22.8. ja 26.9.2019, lähiopetus Pelastusopistolla 18. - 19.9.2019.
                                        Koulutus peruttu
                                        2. kurssi: Etäopetuspäivät 24.9. ja 1.11.2019, lähiopetus Vantaalla 24. - 25.10.2019
                                        3. kurssi: Etäopetuspäivät 28.10. ja 9.12.2019, lähiopetus Pelastusopistolla 2. - 3.12.2019

                                        Etäopetus tapahtuu Skypen kautta, johon osallistujat saavat linkin pari päivää ennen koulutusta.
                                        Lähiopetuksessa on läsnäolovelvoite. Vantaalla pidettävän kurssin tarkemmat paikkatiedot ja
                                        aikataulu ilmoitetaan viimeistään elokuun aikana.

Kohderyhmä              

                                        Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi
                                        hakeutuvat, valintaperusteissa määritellyt henkilöt (kts. alla pääsykriteerit).

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan koulutukseen

                                        Vastaavan kouluttajan koulutukseen hakeutuvalla on oltava, joko 
                                        pelastustoimen alipäällystön virkaan riittävä muodollinen koulutus tai
                                        muu riittävä koulutus ja kokemus, jotka Pelastusopisto arvioi. Hakijan
                                        on osoitettava fyysinen soveltuvuus vastaavan kouluttajan koulutukseen
                                        Pelastusopiston hyväksymän taustaorganisaation antamalla
                                        lausunnolla, jossa todetaan, että hakija on fyysisiltä ominaisuuksiltaan
                                        kykenevä käyttämään paineilmalaitetta. Lähettävät taustaorganisaatiot
                                        toimittavat koulutukseen hyväksyttyjen vapaamuotoiset lausunnot
                                        suoraan Pelastusopistolle. Lausunnon tulee olla voimassa hakuajan
                                        päättymispäivänä.

Kurssin tarkoitus

                                       Kurssin tarkoitus on parantaa vastaavan kouluttajan pedagogisia valmiuksia.

Kurssin tavoitteet

                                        Vastaavan kouluttajakoulutuksen suorittanut osaa

                                        Muistamisen taso
                                        - kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
 
                                        Ymmärtämisen taso
                                        - selittää ja perustella sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä-
                                          kokonaisuuden sekä vaikutuksen  pelastustoimintaan
                                        - selittää, mitä tarkoittaa pedagogiikka ja didaktiikka painottuen 
                                          konstruktivistis-realistiseen oppimisnäkemykseen
                                        - selittää oppiminen muutoksena tiedoissa, taidoissa ja asenteissa
                                        - perustella oppimistapahtuman suunnittelun merkityksen oppimiselle
                                        - perustella kohderyhmäanalyysin ja tavoitteenasettelun 
                                          merkityksen oppimiselle
                                        - perustella oppimiskeskustelun vaikutuksen oppimiseen
  
                                        Soveltamisen taso
                                        - toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia
                                        - tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa osaamisperustaisen
                                          oppimistavoitteen koulutettavaan aiheeseen
                                        - valita aiheeseen sopivan opetusmenetelmän
                                        - toteuttaa oppimistapahtuman
                                        - ohjata oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
                                        - hyödyntää koulutusmateriaalia Moodlessa vastaavan 
                                          kouluttajan roolissa
                                        - ohjata ja motivoida kurssilaiset käyttämään Moodlea
                                        - toteuttaa valitsemansa kurssin asetettujen tavoitteiden mukaisesti
  
                                        Analysoimisen taso
                                       - analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden
                                         ja oppimistavoitteiden näkökulmasta
                                       - käytetty aika
                                       - valitut oppimisympäristöt, menetelmät ja materiaalit
                                       - oppimistulokset 

Kurssin sisältö

   • Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
   • kouluttajakoulutuksen tavoitteet ja rakenne
   • opiskelutaito
   • tietotekniikka ja monimuoto-opiskelu
   • tuntisuunnitelma
   • vuorovaikutus oppimistilanteissa
   • asiatyylinen teksti
   • esiintyminen
   • sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutuksen perusteet, sopimushenkilöstön
    koulutuksen suunnittelu ja toteutus pelastusryhmän tasolla, sopimushenkilöstön
    koulutusjärjestelmän tunteminen, muodolliset ja sovelletut harjoitukset

Kurssin laajuus
                          
                                        Opintojen laajuus on 2 (op), joka vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.
                                        Edellä mainittu tuntimäärä sisältää etä- ja lähiopiskelun, itsenäisen
                                        verkossa tehtävän opiskelun sekä oppimistehtävät.

Opetusmenetelmät
                                 

                                       Kurssi sisältää aktivoivia luentoja verkkoympäristössä, tehtäviä verkossa, 
                                       henkilökohtaista opettajan antamaa ohjausta sekä harjoittavaa opetusta.


Kustannukset
                                      Kurssien hinta on 392 €/osallistuja. Pelastusopistolla järjestettävien
                                      kurssien kurssimaksu sisältää kontaktiopetuksen,
                                      verkko-opetuksen, ohjauksen ja oppimateriaalin, majoituksen
                                      kurssihotellissa, aamupalan, lounaan ja päivällisen
                                      lähiopetuspäivinä Pelastusopistolla. Alueellisten kurssien osalta
                                      hinta on sama, mutta maksu ei sisällä majoitusta lähiopetuspäivinä.
                                      Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Lisätiedot:
                                     Opetukseen liittyvät asiat:
                                     Suunnittelija Kirmo Savolainen,
                                     kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 471.

                                    Ilmoittautumiseen, majoitukseen tai muihin käytännönjärjestelyihin liittyvät asiat:
                                    Opintosihteeri Sonja Lyytinen, sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi tai
                                    puh. 0295 453 468.
Ilmoittautuminen

                                    Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" 
                                    kautta.

                                    Kursseille valitaan enintään 20 osallistujaa, jotka osallistuvat verkkokurssiin sekä 
                                    kahteen kontaktipäivään. Hakuajan päättymiset ja opiskelijavalintojen
                                    aikataulut näet tämän esitteen alusta.

                                    Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa,
                                    Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista opiskelijat, huomioiden
                                    lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.Takaisin | Tulosta sivu