30847 Pelastustoimen varautumisen peruskurssi

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sisäministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
09.04.2019 - 10.04.2019Helsinki - 29.03.2019

Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pelastustoimen viranhaltijoille. Kurssille voivat kuitenkin osallistua myös kuntien, kuntayhtymien sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen henkilöstö sekä keskeisten julkisten palveluiden tuottajien edustajat.

Asiasisältö:
Perusteita kokonaisturvallisuudesta, yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, uhkamalleista, väestön suojaamisesta ja väestönsuojelusta, varautumisesta häiriötilanteiden hallintaan ja poikkeusolojen erityispiirteisiin sekä kriisijohtamisesta ja -viestinnästä.
Kurssi sisältää sekä luentoja että tapausharjoituksia.

Lisätietoja kurssista:
Peruskurssia täydentävät seuraavat kurssit:
- Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (2 pv)
- Kunnan kriisijohtaminen (1 pv)

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.
Vanhempi opettaja Petri Huupponen, puh. 0295 453 481Takaisin | Tulosta sivu