30501 Päivittäistavarahuollon varautuminen

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Muu toimialakohtainen ja valtakunnallinen varautumiskoulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
12.02.2019 - 12.02.2019Jyväskylä03.12.2018 - 16.01.2019
26.03.2019 - 26.03.2019Kouvola03.12.2018 - 28.02.2019
14.05.2019 - 14.05.2019Seinäjoki03.12.2018 - 12.04.2019

Kohderyhmä:
Kurssi on valtakunnallinen ja se on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat kuntien ruokapalveluista vastaavina henkilöinä, kuntien suurkeittiöiden johto- tai esimietehtävissä tai vastaavissa tehtävissä kuntien ostopalveluna järjestämissä suurkeittiöissä. Kurssi järjestetään yhtenevällä ohjelmalla eri puolilla Suomea.

Asiasisältö:
Kurssilla käydään läpi Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2017 julkaisemaa kuntien päivittäistavarahuollon varautumisopasta ja sen soveltamista kuntien ruokapalveluihin. Opas on liitteineen saatavilla internetistä suomeksi www.huoltovarmuuskeskus.fi/julkaisut/ ja ruotsiksi www.huoltovarmuuskeskus.fi/dagligvaruforsorjningens-guide-kan-nu-aven-fas-pa-svenska/.

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä varautumisen periaatteista ja tukea kuntia ruokapalveluiden jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä. Kurssin alustajiin kuuluu Pelastusopiston kouluttajien lisäksi pelastuslaitosten, aluehallintoviraston eri alueiden, alueilla toimivien Food Service -tukkukauppayritysten sekä Huoltovarmuusorganisaation edustajia.

Kustannukset:
Seminaari on maksuton. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
Pelastusopisto Vanhempi opettaja Petri Tikkanen, puh. 0295 453 486


Ilmoittaudu tästä (Kurssiaika: 14.05.2019 - 14.05.2019)


Takaisin | Tulosta sivu