10216 Krisu2019k / TAST valmistava harjoitus, kylmäolosuhteet

Kansainvälinen koulutus

Kurssiaika:

Kurssipaikka:Hakuaika:
10.02.2019 - 13.02.2019Kuopio

Kohderyhmä:
Kansainvälisen pelastustoiminnan TAST-asiantuntijat

Valintaperusteet:
TAST-asiantuntijat: KVPEL- tai TAST-peruskurssi

Esitietovaatimukset:
Virtual OSOCC e-learning -kurssi
BSAFE online security awareness training

Kurssin kuvaus:
Pelastusopiston Kriisi- ja suuronnettomuusharjoituksen (KriSu2019k, 18.-20.2.) yhteydessä järjestettävä TAST-koulutus keskittyy
TASTin perusasioihin ja toimintaan talviolosuhteissa. Koulutuksessa pystytetään ja ylläpidetään kokouskapasiteettia yhdelle
Krisu-harjoituksen pelastuskomppanialle ja testataan sen toimivuutta (toimistoteltat, ICT-kalusto, tiedonhallinta) kylmissä
olosuhteissa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi vedenpuhdistus- ja moottorikelkkakoulutus.


Kurssin tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on kehittää TAST -ryhmän toimintaa erityisesti kylmissä olosuhteissa, valmistautua tulevaan
kenttäharjoitukseen sekä kouluttaa uusia TAST -asiantuntijoita.

Opetusmenetelmät:
Luennot, käyttökoulutus ja harjoitus.

Kustannukset:
Koulutus, majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujille maksetaan päiväraha ja matkat valtion matkustussäännön mukaisesti.

Lisätiedot:
Ensisijaisesti osoitteesta cp[at]pelastusopisto.fi (1.1.2019 alkaen)
tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, p. 0295453536

Ilmoittautuminen:
Avataan 1/2019Takaisin | Tulosta sivu