Onnettomuuksien ehkäisy

20049 Maatilojen palotarkastus


Kurssiaika:Kurssipaikka:Hakuaika:
20.02.2018 - 22.02.2018Kuopio15.10.2017 - 02.02.2018
HUOM! Hakuaikaa jatkettu.


Kohderyhmä:
Maaseutukunnissa maatilojen palotarkastuksia tekevät pelastusviranomaiset, maatilojen suunnittelijat, maatilaneuvontaa tekevät

Asiasisältö:
Maatilojen palotarkastuksen säädöspohja. Maatilan palotarkastukseen valmistautuminen. Riskit maatilaympäristössä. Maatilojen palotarkastusten erikoispiirteet, valistus.Maatilojen suojaus paloteknisillä laitteilla. ATEx-räjähdyssuojaus maatiloilla. Maatalousrakennusten rakenteellinen paloturvallisuus. Sähkö- ja paloturvallisuus maatiloilla. Kiinteän poltttoaineen lämmitysjärjestelmät. Viljankuivaamojen paloturvallisuus. Pienet savuhormit, RakMk E3. Ympäristöriskit ja kemikaali maataloudessa. Maatilan kohdekäynti/palotarkastusharjoitus.

Kustannukset:
480 €/hlö + alv. Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto opintosihteeri 0295 45 3492
Vanhempi opettaja Jani Jämsä p. 0295 45 3460© Pelastusopisto, 2019