Sopimuspalokuntakoulutus

20101 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus


Kurssiaika:Kurssipaikka:Hakuaika:
28.02.2019 - 05.04.2019Kuopio21.01.2019 - 19.02.2019
18.03.2019 - 06.05.2019Kuopio21.01.2019 - 01.03.2019


Kurssin aika ja paikka:
28.2.- 5.4.2019. Verkkoympäristö sekä Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio
18.3. - 6.5.2019. Verkkoympäristö sekä Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio, lähipäivät 24.-25.4.2019
                                        
Haku päättyy:
19.2.2019 (ensimmäinen kurssi), tieto valinnasta ilmoitetaan s-postilla
22.2.2019 mennessä.
1.3.2019  (toinen kurssi), tieto valinnasta ilmoitetaan s-postilla
6.3.2019 mennessä.

Kohderyhmä:
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat, 
 valintaperusteissa määritellyt henkilöt (ks. liite).

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan koulutukseen:
Vastaavan kouluttajan koulutukseen hakeutuvalla on oltava joko pelastustoimen
alipäällystön virkaan riittävä muodollinen koulutus tai muu riittävä koulutus ja kokemus, 
jotka Pelastusopisto arvioi. Hakijan on osoitettava fyysinen soveltuvuus vastaavan 
kouluttajan koulutukseen Pelastusopiston hyväksymän taustaorganisaation antamalla
lausunnolla, jossa todetaan, että hakija on fyysisiltä ominaisuuksiltaan kykenevä
käyttämään paineilmalaitetta. Lähettävät taustaorganisaatiot toimittavat koulutukseen
hyväksyttyjen vapaamuotoiset lausunnot suoraan Pelastusopistolle. Lausunnon tulee olla
voimassa hakuajan päättymispäivänä.

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana 
pelastustoiminnan peruskurssilla. Kurssin tarkoitus on erityisesti parantaa vastaavan 
kouluttajan pedagogisia valmiuksia.

Kurssin tavoitteet:
 Vastaavan kouluttajakoulutuksen suorittanut osaa

 1. Muistamisen taso
  - kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
   
 2. Ymmärtämisen taso
  - selittää ja perustella sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmäkokonaisuuden 
    sekä vaikutuksen  pelastustoimintaan
  - selittää, mitä tarkoittaa pedagogiikka ja didaktiikka painottuen konstruktivistis-
     realistiseen oppimisnäkemykseen
  - selittää oppiminen muutoksena tiedoissa, taidoissa ja asenteissa
  - perustella oppimistapahtuman suunnittelun merkityksen oppimiselle
  - perustella kohderyhmäanalyysin ja tavoitteenasettelun merkityksen oppimiselle
  - perustella oppimiskeskustelun vaikutuksen oppimiseen
    
 3. Soveltamisen taso
  - toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia
           - tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa osaamisperustaisen oppimistavoitteen 
             koulutettavaan aiheeseen
           - valita aiheeseen sopivan opetusmenetelmän
           - toteuttaa oppimistapahtuman
           - ohjata oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
  - hyödyntää koulutusmateriaalia Moodlessas vastaavan kouluttajan roolissa
  - ohjata ja motivoida kurssilaiset käyttämään Moodlea
  - toteuttaa valitsemansa kurssin asetettujen tavoitteiden mukaisesti
    
 4. Analysoimisen taso
  - analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden ja 
    oppimistavoitteiden näkökulmasta
           - käytetty aika
           - valitut oppimisympäristöt, menetelmät ja materiaalit
           - oppimistulokset

Kurssin sisältö:

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • kouluttajakoulutuksen tavoitteet ja rakenne
 • opiskelutaito
 • tietotekniikka ja monimuoto-opiskelu
 • tuntisuunnitelma
 • vuorovaikutus oppimistilanteissa
 • asiatyylinen teksti
 • esiintyminen
 • sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutuksen perusteet, sopimushenkilöstön
  koulutuksen suunnittelu ja toteutus pelastusryhmän tasolla, sopimushenkilöstön
  koulutusjärjestelmän tunteminen, muodolliset ja sovelletut harjoitukset

Kurssin laajuus:        
2 (op), joka sisältää sekä lähiopetuksen, etäopiskelun, 
verkossa tehtävän opiskelun että oppimistehtävät.

Opetusmenetelmät
Kurssi sisältää aktivoivia luentoja verkkoympäristössä, tehtäviä verkossa, 
henkilökohtaista opettajan antamaa ohjausta sekä harjoittavaa opetusta.


Kustannukset
Kurssin hinta on 392 €/osallistuja. Kurssimaksu sisältää
kontaktiopetuksen Pelastusopistolla, verkko-opetuksen, 
ohjauksen ja oppimateriaalin, majoituksen, aamupalan, lounaan
ja päivällisen kurssipäivinä Pelastusopistolla. 
Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat:
Kurssinjohtaja, suunnittelija Kirmo Savolainen, kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi tai 
puh. 0295 453 471.


Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat:
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kursseille valitaan 20 osallistujaa, jotka osallistuvat verkkokurssiin sekä Pelastusopistolla 
järjestettäviin kahteen kontaktipäivään. Hakuajan päättymiset ja opiskelijavalintojen aikataulut näet 
tämän esitteen alusta.

Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa (20), Pelastusopisto valitsee
kelpoisista hakijoista opiskelijat huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.© Pelastusopisto, 2019